نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

2 دکترای علوم ارتباطات و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی نقش رسانه‌های فرامرزی به‌عنوان مروّجان فرهنگ عامّه‌پسند است. بدین منظور با رویکرد تحلیل دریافت، به توصیف رمزگشایی مخاطبان جوان شهر مریوان از این گونه سریال‌ها پرداخته شده است. نظریه‌های جهانی‌شدن و دریافت در ارتباطات منظومة نظری مقالة حاضر را تشکیل می‌دهد. روش این پژوهش کیفی است و از دو تکنیک مصاحبة عمیق و مشاهده برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افراد مختلف بر اساس ویژگی‌های فردی و هم‌چنین زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خود، به شخصیت‌های خاصی علاقه نشان می‌دهند و با آ‌نها احساس هم‌ذات‌پنداری می‌کنند. این علاقه‌مندی تا جایی پیش می‌رود که مخاطب، سریال را به‌ خاطر شخصیت مورد علاقه‌اش پیگیری می‌کند. هم‌چنین انطباق زیادی بین پس‌زمینه‌های اجتماعی مخاطبان با دریافت آنها از سریال‌ها وجود دارد. تعدادی از مخاطبان ضمن انتقاد از سریال‌ها، به پیامدهای منفی آن در جامعة خود اشاره می‌کنند. اما با این وجود دیدن سریال‌ها را ادامه می‌دهند. درواقع آنها لذّت حاصل از تماشای سریال را به خطرات آن ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image