نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس مدیریت سیستم‌های تکنولوژیک، دپارتمان تکنولوژی و جامعه، دانشگاه ستونی‌بروک، نیویورک، آمریکا

3 دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تلاش می‌کند میزان آگاهی افراد نسبت به قواعد کیفی و اخلاقی کار علمی و دانشگاهی و رابطۀ این آگاهی با سطح تحصیلات آنان را بسنجد. بدین‌منظور پرسش‌نامه‌ای برخط(آنلاین) تهیه شد و طی آن از افراد سؤالاتی پرسیده شد که دیدگاه آنان را نسبت‌به چند مورد مهم مرتبط‌با کیفیت یا اخلاق کار علمی مشخص می‌کند: «ارجاع به منابع علمی نه‌چندان معتبر»، «حجمی از مقاله که می‌تواند نقل‌قول مستقیم باشد»، «کسب اجازه از ناشران پیش از انتشار آثار آنان»، «ارسال مقاله برای چند ژورنال علمی(برای داوری) به‌طور همزمان» و «رونوشت(کپی) کردن منبع از مقالات دیگر و افزودن به مقالۀ خود». پرسش‌نامه ازسوی بیش از پانصد نفر پاسخ داده شد و تحلیل داده‌های آن نشان داد که درصد بالایی از افراد در سطوح تحصیلی متفاوت، اطلاع درستی درمورد قواعد کیفی و اخلاقی موردتوافق کار پژوهشی و نگارش مقالۀ علمی ندارند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از پاسخ‌دهندگان بیش از آنکه به انتخاب پاسخ «نمی‌دانم» علاقه‌مند باشند، پاسخ نادرست انتخاب کرده‌اند، حتی آنجا که به‌خاطر تخصصی بودن پرسشِ طرح‌شده، از بسیاری از افراد توقع نمی‌رود که پاسخ درست را بدانند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image