نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق، گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

دسنترالند یک بازی متاورس مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم است که شبکه‌ای از کاربران را از سراسر جهان به مشارکت، تعامل و بازی در دنیای مجازی دعوت می‌کند. در این پلتفرم کاربران می‌توانند از طریق درگاه‌های درون‌برنامه‌ای و شبکه همتا به همتا به خرید و فروش املاک مجازی بپردازند. کاربران می‌توانند از طریق خریداری توکن‌های لَند، صاحب املاک مجازی شوند. به علت وابستگی جدایی‌ناپذیر محتوا از پلتفرم، رابطه مالکیت صاحبان املاک مجازی از طریق قرارداد شرایط خدمات تنظیم یافته است. شرایط خدمات، به‌عنوان قراردادی جایز و الحاقی ‌مابین مالک پلتفرم و کاربر است که در آن سیاست‌ها و الزامات حاکم بر بازی ارائه شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، از جمله قراردادهای دسنترالند، درصدد بررسی وضعیت حقوق مالکیتی صاحبان املاک مجازی در رابطه با صاحبان پلتفرم است. بر اساس قرارداد شرایط خدمات متاورس دسنترالند، مالکیت عناوین و حقوق مربوط به کدی که پلتفرم برپایۀ آن ایجاد شده است و نیز آیتم‌های پیش‌فرض بازی به‌طور مطلق در اختیار مالکان پلتفرم و مجوزدهندگان آن است. در مقابل، صاحبان املاک دارای حقوق مالکیتی مربوط به عناوین و زمین مجازی مربوطه هستند. مالک زمین حق دارد حقوق مالکیتی خود را اعمال کرده و در آن جز محتوای ممنوع شده توسط قرارداد شرایط خدمات، هر محتوایی را با توجه به سیاست‌ها و ضوابطی که برای محدوده ملک خود تعیین می‌کند، منتشر کند. قرارداد شرایط خدمات به‌طور عمده به نفع پلتفرم تنظیم شده است و اختیارات گسترده‌ای برای خاتمه و تعلیق قرارداد بدون اطلاع قبلی شناسایی شده است. با عنایت به وابستگی مالکیت مالک به کد پلتفرم و نیز ارزش‌گذاری جمعی نسبت به دارایی‌های دیجیتال، در صورت تصمیم مالکان پلتفرم بر انحلال آن، مالکیت کاربر متزلزل به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image