نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار ارتباطات اجتماعی، گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22035/jicr.2024.3289.3570

چکیده

بی‌تی‌اس یک گروه کره‌ای است که بیش از ده سال از آغاز کار آن می‌گذرد و در مدتی کوتاه به یکی از پرطرفدارترین گروه‌های موسیقی نه تنها در کره بلکه همچنین در جهان تبدیل شد. این گروه در ایران هم میلیون‌ها طرفدار کودک و نوجوان (عمدتاً دختر) دارد و در سال‌های اخیر به یک نگرانی عمده برای پدرومادرها، آموزگاران و حتی سیاست گذاران فرهنگی بدل شده است. این پژوهش با کمک داده کاوی تلاش کرده است تصویری روشن از حضور بی‌تی‌اس در ایران -دست کم در شبکه‌های اجتماعی ایرانی- تولید کند و به صورت خاص نشان دهد بی‌تی‌اس چگونه از عناصر دینی برای دستیابی به موفقیت استفاده کرده است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حضور بی‌تی‌اس و کلیدواژگان آن در توئیتر فارسی در دوره سه ساله پژوهش کاهش یافته و از ۳۹۲۳۷ تویت در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۶۹۷ تویت در سال ۱۴۰۱ و ۹۲۱۵ تویت در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که در سه سال گذشته به رغم افول نسبی بی‌تی‌اس در ایران، هسته سخت هواداران این گروه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image