نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22035/jicr.2024.3270.3554

چکیده

رویکردهای مختلف به ماهیت جماعت‌ها و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر، در تطور مفهومیِ اصطلاح خرده‌فرهنگ نقش محوری داشته‌است. از دوره‌ای که برخی جماعت‌های خاصِ جوانان در آثار متفکران مکتب بیرمنگام با نام خرده‌فرهنگ معرفی شدند تا به امروز که برخی رویکردها اساسا از ناکارامدی مفهوم خرده‌فرهنگ سخن می‌گویند، طیفی از رویکردها و دیدگاه‌ها درباره این مفهوم و ویژگی‌های آن ناظر به سیر تغییر و تحولات اجتماعی و فناورانه و رسانه‌ای عرضه شده‌است. براین اساس تطابق نظری و تجربی واژه خرده‌فرهنگ دیجیتال تتلیتی، به جماعت هواخواه امیرتتلو که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، هدف پژوهش است. بدین منظور مطابق با نظریات خرده‌فرهنگ‌های متاخر، شناخت مولفه‌هایی که در گرایش و پایبندی به هویت تتلیتی اثر گذار است اهمیت می‌یابد. برای دست‌یابی به این هدف، مصاحبه نیم ساخت‌یافته با 16 نوجوان مدیر صفحات هواداری در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شد و تحلیل تماتیک داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت. براساس نتایج تحقیق، «جامعیت در موسیقی»، «برساخت شخصیت کاریزماتیک» و «تبدیل هواخواه به تتلیتی» سه اصل ارتباطی به شمار می‌آیند که در جذب و وفاداری به هویت تتلیتی موثر است و اختلال در هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند به تضعیف مشارکت خرده‌فرهنگی و حتی رویگردانی از هویت هواخواهانه نوجوان منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image