کلیدواژه‌ها = نظریۀ پهنه‌محور
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تحولات نگرشی مؤثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت‌گرای نوین فرادرمانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-100

10.22035/jicr.2019.2009.2572

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


2. نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-150

10.22631/jicr.2017.1513.2210

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


3. تبیین فرایند تکامل هویت حرفه‌ای؛ در بین دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-118

10.22631/jicr.2017.1433.2150

ابوعلی ودادهیر؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ قاسم جعفری