بازی‌های رایانه
بازنمایی میدان قدرت در سریال‌های خانگی؛ مطالعۀ موردی سریال آقازاده

فردین محمدی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3104.3419

چکیده
  پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که در سریال «آقازاده»، میدان قدرت چگونه بازنمایی شده است. در راستای پاسخ به این پرسش، از نظریه پیر بوردیو به‌مثابه چشم‌انداز نظری بهره گرفته شد. به‌لحاظ روش‌شناسی نیز از روش ساختارگرایی تکوینی بوردیو استفاده شد و این متن در سه سطح عادت‌واره، ساختار، و رابطۀ میدان قدرت با میدان‌های دیگر، با به‌کارگیری ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج

فردین محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 153-183

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2889.3243

چکیده
  شیوع ویروس کرونا در جهان تغییرات و پیامدهای مختلفی به دنبال داشته است. یکی از پیامدهای مهم این بیماری، متحول شدن آیین‌های مرتبط با سوگواری در پی مرگ انسان‌ها به‌ویژه مرگ جوانان بوده است. مقالهٔ حاضر سعی دارد با بهره‌گیری از رویکرد کیفی، مؤلفه‌های شکل‌دهندهٔ سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کووید19 را در شهر سنندج مورد بررسی ...  بیشتر