تبارشناسی معنای پس‌انداز زنانه

شایسته مدنی لواسانی؛ منصور وثوقی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 75-95

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.004

چکیده
  پول ابزار و روان‌کننده‌ مبادلات اقتصادی است که با گذشت زمان ابعاد اجتماعی آن گسترش یافته است و از یک ابزار صرفاً اقتصادی به ابزاری برای انجام مبادلات گوناگون تبدیل شده است. ارزش اقتصادی پول در جامعه در اشکال گوناگونی بروز می‌کند که یکی از آنها پس‌انداز، به معنای انباشت پول و استفاده از آن در شرایط خاص، است. زنان، به عنوان نیمی از ...  بیشتر