تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا تهرانی‌فر؛ صدرا خسروی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.7508/ijcr.2012.17.006

چکیده
  در این مقاله به مطالعه تأثیر ارتباطات با وساطت رایانه در تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی پرداخته شده است. 20 مصاحبه عمقی غیررسمی مجازی با پاسخ دهندگانی غیر ایرانی ترتیب داده شده که حدود ده سال است مصاحبه کنندگان از طریق اینترنت با آنها آشنایی دارند. ابتدا تلاش شده سازوکار تشکیل انگاره نسبت به ایرانیان در ذهن مصاحبه شوندگان ...  بیشتر