جامعه شناسی
امید و ناامیدی در جامعه ایران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران

خدیجه کشاورز

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 93-120

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3168.3472

چکیده
  دانشجویان نسلی هستند که در تعیین آینده کشور نقش دارند و ذهنیت آنان دربارۀ امید و ناامیدی برای طرح‌ریزی آینده‌شان در ایران، بر جامعۀ ایران تأثیرگذار است. موضوع امید و نگرانی دربار‌هٔ آینده در جامعه ایران سال‌هاست که اندیشمندان، سیاست‌ورزان و فعالان اجتماعی را متوجه خود کرده‌است. این مقاله تلاش می‌کند به چگونگی شکل‌گیری ذهنیت ...  بیشتر

آموزش عالی
زیست‌جهان دانشجویی و پیوند آن با توسعه و پیشرفت کشور در دانشگاه تهران

سعید رضا عاملی؛ راضیه صیادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2975.3316

چکیده
  از آنجا که دانشگاه تهران یکی از نهادهای مهم علمی کشور است و دانشجو بعنوان رکن نهادهای دانشگاهی محسوب می‌شود، دو پرسش اصلی در این رابطه مطرح است: زیست‌جهان دانشجویی در دانشگاه تهران چیست؟ و این زیست‌جهان چه ارتباطی با فضا و مأموریت دانشگاه دارد؟ در این مقاله برای مطالعۀ چنین زیست‌جهانی، دیدگاه‌های نظری زیست‌جهان و کنش ارتباطی ...  بیشتر

مسئلۀ ترس از موقعیت سیاسی در دانشگاه

حامد طاهری کیا

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22035/jicr.2019.2442.2891

چکیده
  مقالۀ حاضر به مسئلۀ تجربۀ ترس از رویارویی با موقعیت سیاسی در دانشگاه می‌پردازد. دانشگاه ایرانی از ابتدای تأسیس خود تا به امروز همواره با موقعیت و گفتمان سیاسی حاکم درگیر بوده است. در پژوهش‌هایی که پیرامون این مسئله انجام شده است بیشتر رویکرد تاریخی در نظر گرفته شده و تاکنون بررسی عمیق و کیفی مناسبی در این زمینه در دوران معاصر صورت ...  بیشتر

جامعه شناسی
درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 29-67

https://doi.org/10.22631/jicr.2018.1865.2456

چکیده
  دانشجویان، تعاملات و ارتباطاتی فراتر از کلاس درس و نظام رسمی دانشگاه دارند که به‌طور غیررسمی وجود دارد و بخش زیادی از وقت دانشجویان را در طول دوران تحصیل به خود اختصاص می‌دهد. آنچه مهم است، درک دانشجو و فهم معانی ذهنی از تعاملات دوران دانشجویی است که کشف آن به کاهش شکاف موجود میان این قشر و مسئولان دانشگاه و آموزش عالی کمک می‌کند ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقلاب؛ 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1359

محمد رضایی؛ عباس کاظمی؛ حامد طاهری کیا

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 177-200

https://doi.org/10.22631/ijcr.2017.327

چکیده
  در حیات دانشگاه پس از انقلاب اسلامی دوره کوتاه سی‌ام فروردین تا دوم اردیبهشت سال 1359 بزنگاهی مهم و تعیین‌کننده بود. گروه‌های سیاسی فعال در فضای دانشگاه‌ها، به دستور دولت تازه‌تأسیس اسلامی مجبور شدند اتاق‌ها و دفترهایشان را به دولت واگذار کرده و صحن دانشگاه‌ها را ترک کنند. در این چند روز، در شهرهای دانشگاهی درگیری‌های خونینی رخ ...  بیشتر

جامعه شناسی
نگرش به نقش‌های جنسیتی در نسبت با قومیت و جنسیت

لیلا فلاحتی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 33-59

https://doi.org/10.22035/ijcr.2016.299

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور سنجش تفاوت‌های جنسیتی و قومیتی در نگرش به نقش‌های جنسیتی و با استفاده از سنجه متناسب با فرهنگ کشورهای اسلامی،‌ طراحی شده توسط خلید و فریزی (2004) صورت گرفته است. حجم نمونه در این مطالعه 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر سه دانشگاه دولتی شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و دانشگاه کردستان است. تکنیک مورد استفاده ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی در محیط ـ موقعیت‌های مختلف؛ مطالعة موردی شهر بافت

آزیتا سلاجقه؛ نعمت الله موسی پور

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 153-176

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.007

چکیده
  پوشش از جمله موضوعات حیات اجتماعی است که از گذشته تاکنون و در جوامع مختلف مورد عنایت بوده و درباره عوامل و زمینه‌های بروز آن تأمل شده است. در این تحقیق، الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی (مورد شهر بافت) به تناسب محیط ـ موقعیت‌های مختلف ظهور آن بررسی شده است. دانشجویان مورد بررسی 180 نفر بودند که 9/38 درصد در ...  بیشتر

تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعۀ دانشجویی

محمد فاضلی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 175-198

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.007

چکیده
  غالب نظریه‌ها درباره نقش دانشگاه در دنیای جدید استدلال می‌کنند که ارتقای فرهنگ و تربیت شهروند مشارکت‌جو در کنار تربیت فرد متخصص از اعم وظایف دانشگاه جدید است. مصرف محصولات فرهنگی نیز یکی از راه‌های مهم ارتقای سرمایۀ فرهنگی و آماده شدن دانشجویان برای ایفای نقش‌هایی است که انتظار می‌رود در دنیای جدید ایفا کنند. مقالۀ حاضر با بررسی ...  بیشتر