نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما

2 استاد دانشکده صدا و سیما و عضو هیئت دانشکده

چکیده

ایفای صحیح نقش رسانه در کشور نیازمند بررسی نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اعلامی سازمان صدا و سیما برای تولیدات رسانه‌ای است. خانواده یکی از موضوعات جذاب در میان فیلم‌ها و سریال‌های نمایشی است و زنان در جامعه امروزی به مدل‌های مناسبی برای الگوبرداری از آن در ایفای نقش خود در خانواده نیازمند هستند. این مقاله که از طریق مصاحبه عمیق با کارشناسان دینی و کارشناسان رسانه حاصل شده، به بررسی قالب‌ها و ظواهر و فرم حضور زن در خانواده از سویی و محتوا و هنجار و روح حضور وی در خانواده از سوی دیگر، با توجه به ارزش‌های اسلامی مورد توجه سیاست‌های رسمی اعلام‌شده برای برنامه‌سازی توسط معاونت برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما، می‌پردازد. در مجموع نتیجه تحقیق از «تقابل فرم و محتوی در تصویر زن در خانواده نمایشی در تلویزیون» از نظر کارشناسان دینی حکایت دارد. ریشه‌یابی مسئله نشان می‌دهد، در کنار عامل اساسی نبود مبانی نظری غنی در حیطه زن و خانواده، عدم مدیریت پیام به علاوه فضای هنرمندان و کمبود نوشته‌های هنری کافی در این حیطه، با عامل اساسی ضعف تهیه‌کنندگان از لحاظ بینش و دغدغه‌مندی در تولید آثار جوابگو برای الگودهی به زنان در خانواده همگی منجر به این مسئله شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image