فراروایت تمدن یا فرایندتمدن هامروری بر پروبلماتیک و تحلیلهای فرهنگ و تمدن

یوسف اباذری؛ سارا شریعتی؛ مهدی فرجی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 1-19

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.001

چکیده
  از جمله مفاهیم پُرمناقشه در علوم انسانی مفهوم «تمدن» است که در مورد آن کمتر توافقی میان اندیشمندان می‌توان یافت؛ چه در تعریف و چه در جهت‌گیری. ادبیات بسیاری در مورد «تمدن» تولید شده و هریک از زاویه‌ای خاص بدان پرداخته‌اند. برخی رو به گذشته دارند و تمدن را امری تاریخی می‌بینند. برخی حال را می‌نگرند و تمدن را همچون پروژه ...  بیشتر

روایت جنگ ایران و عراق در رمان

شهرام پرستش؛ عباس جان نثاری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 21-56

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.002

چکیده
  در این نوشتار با استفاده از نظریات و روش تحلیل روایت، به بررسی چگونگی روایت جنگ ایران و عراق در سه رمان «عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک» نوشته حسین مرتضائیان آبکنار، «سفر به گرای 270 درجه»، نوشته احمد دهقان و «نه آبی نه خاکی» نوشته علی مؤذنی پرداخته‌ایم. بر مبنای الگوی ارتباط روایی در ابتدا، ساختار و روساخت این سه ...  بیشتر

تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصویر خانواده

سارا طالبی؛ محمدقلی میناوند

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 57-86

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.003

چکیده
  ایفای صحیح نقش رسانه در کشور نیازمند بررسی نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اعلامی سازمان صدا و سیما برای تولیدات رسانه‌ای است. خانواده یکی از موضوعات جذاب در میان فیلم‌ها و سریال‌های نمایشی است و زنان در جامعه امروزی به مدل‌های مناسبی برای الگوبرداری از آن در ایفای نقش خود در خانواده نیازمند هستند. این مقاله که از طریق مصاحبه عمیق با ...  بیشتر

تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

عبدالله گیویان؛ زهره توکلی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 87-107

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.004

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش دفاع مقدس و سینمای منتسب به آن در ارائه تصویر «خود» و «دیگری» و تأثیر آن در بازسازی هویت ملی، تحقیق حاضر درصدد شناخت تصویر ارائه‌شده از دشمن و تحول آن در سه دهه اخیر است. برای دستیابی به این هدف، به بررسی مفهوم و نظریه‌های بازنمایی از دیدگاه ریچارد دایر و استوارت هال پرداخته شده است. در ادامه، دیدگاه‌های ...  بیشتر

نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بُتِّه و جِقِّه

محمدزمان خدایی؛ صادق کریمی؛ مهدی یاراحمدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 109-132

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.005

چکیده
  هدف از این پژوهش شناخت پیشینه و سیر تحول نماد بُتِّه و جِقِّه است. عده‌ای منشأ این نماد را مرتبط با گیاه بوتیای هندی می‌دانند و دیدگاهی دیگر، ظهور این نماد را در ایران باستان و حتی پیش از عصر سکاها دانسته و بر این باورند که بُتّه، نقشی کهن در باور و هنر ایرانیان بوده و توسط آنها به دیگر ملل معرفی شده است. نگارندگان در این مقاله کوشیده‌اند، ...  بیشتر

رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی

گیسو یزدخواستی؛ وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 133-162

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.006

چکیده
  بحث‌های پیرامون سازه هوش فرهنگی، چهارچوب نظری توانمندی را برای تحلیل مسائل بین‌المللی نظیر صلح جهانی و یا پدیده‌هایی در سطح ملی نظیر توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده‌اند تا با تمرکز بر یکی از موضوعات طرح‌شده در این حوزه به آزمون فرضیه‌ای بپردازند که عنوان می‌کند تماس‌های بین فرهنگی می‌توانند ...  بیشتر

فرهنگ سیاسی ایران و درآمدی بر وضع حقوق عمومی؛ مطالعه موردی مسئله تفکیک قوا در ایران باستان

محمدجواد جاوید؛ فریما جمالی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 163-184

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.007

چکیده
  حقوق عمومی معاصر در ایران نمی‌تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تأمل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت‌های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی‌رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تأمل ...  بیشتر

رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 185-209

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.008

چکیده
  در سالهای اخیر هویت یابی جنسیتی زنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. وضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده اند بسیارمتفاوت با وضعیت و جایگاه آنان در گذشته می‌باشد. امروز زنان و جامعه نسبت به هویت جنسیتی ایشان همگام با حرکت جهان به سوی مدرنیته نگرشی مقبول تر یافته‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر این تغییر نگرش، تأثیر ...  بیشتر