نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‏شناسی ارتباطات بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین تولیدات رسانه‏ای در دنیا، از نظر اثرگذاری بر تربیت کودکان و نوجوانان، تولیدات سینمایی انیمیشن، به‌ویژه انیمیشن‏های هالیوودی است. از زمانی‌که انیمیشن‏های سینمایی سه‏بعدی به‌وجود آمده‌اند، این نوع تولیدات در محتوا نیز دستخوش تحولات زیادی شده و مفاهیم و محتوای آن‏ها به‌ویژه از جنبه تربیتی، به‌طور محسوسی ارتقا یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، محتوای این انیمیشن‏ها بررسی شده است. در این راستا شش انیمیشن «عصر یخبندان»، «پاندای کونگ‏فوکار»، «یخ‏زده»، «شجاع»، «راتاتویل» و «هر کسی قهرمان است»، تحلیل، و کدهای معنایی و در پی آن، مضمون‌های هریک از آن‌ها استخراج شده است. در ادامه مضمون‌های موجود در قالب مفاهیم دسته‏بندی شده‌اند که منجر به استخراج 26 مفهوم از آن‏ها شده و اثرات تربیتی این مفاهیم نیز در سه سطح، بررسی شده‌اند. از مهم‌ترین مفاهیم یافت‌شده می‏توان به نسبیت در ارزش‏ها، تقدس‏زدایی، تأکید بر جایگاه مهم خانواده، درونی بودن رشد و پیشرفت، لزوم باور به کاری که باید انجام شود، و... اشاره کرد. درنهایت نیز تأثیر مفاهیم سطح‌های گوناگون از نظر اثرات مثبت و منفی و نیز ابعاد نظری و عملی، بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
 
چگونه به این مقاله استناد کنیم:
بشیر، حسن؛ و جواهری، جواد (1396). تحلیل انیمیشن‏های هالیوودی با رویکرد تربیتی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(1)، 116-87.  doi: 10.22631/ijcr.2017.329
 
HOW TO CITE THIS ARTICLE
Bashir, H., & Javaheri, J. (2017). Analysis of hollywood animation movies through an educational approach. Journal of Iranian Cultural Research, 10(1), 87-116.   doi: 10.22631/ijcr.2017.329
 http://www.jicr.ir/article_329.html
CAPTCHA Image