نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.22035/jicr.2023.3125.3438

چکیده

به دلیل تآثیر بسزای فرهنگ در ارتباطات زبانی میان انسان‌ها، گسترش توانش ارتباطی بینافرهنگی زبان‌آموزان در روند یادگیری زبان ضروری است. در حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان پژوهشی میدانی صورت نپذیرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌های فارسی‌آموزان غیرایرانی در مورد فرهنگ و توانش ارتباطی بینافرهنگی است. شرکت‌کنندگان این پژوهش میدانی را 104 فارسی‌آموز از کشورهای گوناگون تشکیل می‌دهند. نتایج این پژوهش که با واکاوی داده‌های به‌دست آمده به کمک یک پرسشنامۀ اعتبارسنجی‌شده به دست آمده است، نشان می‌دهد فارسی‌آموزان بر این باورند که مدرسان سطح مهارت‌های زبانی آنان را در یادگیری زبان‌ فارسی افزایش می‌دهند تا بتوانند زبان فارسی را برای اهداف علمی استفاده کنند، ولی میزان انگیزه‌بخشی مدرسان برای آموزش زبان فارسی چندان رضایت‌بخش نیست. هم‌چنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که فارسی‌آموزان، به دلیل زندگی در کشور ایران، تا حد زیادی با کشور، فرهنگ و مردم ایران و زبان فارسی آشنا هستند. اما آنان از میزان زمان اختصاص‌یافته به فرهنگ و همچنین، میزان پرداختن به توانش ارتباطی بینافرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان رضایت زیادی ندارند. از این‌ رو، با توجه به نتایج این پژوهش چنین می‌توان نتیجه گرفت که باید در کلاس‌های درسی زبان فارسی بیشتر به اهداف بینافرهنگی پرداخت تا فارسی‌آموزان بهتر بتوانند به توانش بینافرهنگی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image