سخن سردبیر ارتباطات میان‌فرهنگی
ارتباطات میان‌فرهنگی

حسن بشیر

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 5-7

https://doi.org/10.22035/jicr.0621.519

چکیده
  حوزه ارتباطات میان فرهنگی یکی از حوزه های مهم ارتباطات است که با توجه به گسترش مطالعات فلسفه میان فرهنگی نیازمند پژوهش و توجه عمیقتر و بیشتر است. یکی از دلایل اهمیت این حوزه ارتباطی، شکل گیری ارتباطات مختلفی است که در وجهه و برندسازی ملت ها و فرهنگ ها نقش اساسی دارد.حضور عینی تر این گونه ارتباطات با تحرک و جابجایی انسان در فضای واقعی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
توانش ارتباطی بینافرهنگی در کلاس‌های آموزش زبان فارسی: دیدگاه فارسی‌آموزان غیرایرانی

امیررضا وکیلی‌فرد؛ الهام عباسی جوکندان

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3125.3438

چکیده
  درک فرد از فرهنگ‌های جدید و هم‌چنین فرهنگ خود، نقش مهمی در موفقیت فرد در یادگیری زبان مقصد دارد. مسئله این است که مشخص نیست در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، چگونه و به چه میزان به آموزش جنبه‌های فرهنگی برای گسترش توانش بینافرهنگی فارسی‌آموزان پرداخته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه‌های فارسی‌آموزان غیرایرانی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
بسترهای تشدید فاصله بین پیروان ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ شکیب ضربی قلعه حمامی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3130.3440

چکیده
  در بستر متنوع قومی و مذهبی ایران زمین، دائما مسئله نحوه و کیفیت تعامل بین اقوام و پیروان مذاهب  مورد بحث بوده است. این تعامل می‌تواند متأثر از عوامل واگرا باشد. نظر به اهمیت دوچندان همسویی و وحدت ملی در شرایط تاریخی کنونی، در این مقاله سعی شده است تا زمینه‌ها  و دلایل تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
‌تحلیل شبکه‌ای هویت نوجوانان پنج قوم آذری، کرد، ترکمن، بلوچ و عرب

مجید موحد؛ احسان حمیدی زاده؛ محمود علیگو

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3244.3533

چکیده
  یکی از مسائل عمده‌ای که در سالیان بعد از انقلاب به‌خصوص در دهه‌های اخیر توسط مسئولان و سیاست‌گذاران فرهنگی مطرح بوده، مسئله بحران هویت است. این بحران که نتیجه تلاقی سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی و تقابل آن‌ها در برابر یکدیگر طی سده‌های متمادی است، چالش‌ها و آسیب‌هایی جدی را در مسیر هویت ایرانی قرار داده است. هدف از این مطالعه، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
برساخت معنایی زن مهاجر افغانستانی در ادبیات داستانی معاصر افغانستان: مطالعه موردیِ جُستارمرز از مجموعه داستان‌های کوتاه «چرا تاریکی را خدای خود نکنم»

مارال رحیمی؛ سحر فائقی؛ سید رحمان مرتضوی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 97-127

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3278.3559

چکیده
  جُسـتارها نـوع جدیـدی از ادبیـات روایـی‌اند که در بازنمایی واقعیت از پراکسیس و گفتمان‌های فرهنگی-سیاسی متأثر می‌شوند؛ گفتمان مسلط الگوهای کنشی و حیات مطلوب خود را به نمایش می‌گذارد و ادبیات داستانی یکی از مجراهای آن است. این مطالعه با هدف توصیف برساخت مفهوم زن مهاجر افغانستانی در ادبیات داستانی معاصر افغانستان و بهره‌مندی از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
تحلیل برهمکنش ابعاد ارتباطات میان‌فرهنگی: مورد مطالعه، دانشجویان خارجی دانشگاه المصطفی واحد مشهد

ابوالحسن حسین زاده

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 129-155

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.1834.3573

چکیده
  حضور دانشجویان خارجی در ایران یکی از مهمترین بسترهایی است که می‌توان در آن به عمق و ابعاد ارتباطات میان‌فرهنگی پی برد. ارتباط میان‌فرهنگی شامل ارتباطات میان‌شخصی، میان‌متنی، میان‌ذهنی و تعاملی است که به درک مشترک و پیوند میان کنشگران از حوزه‌های مختلف فرهنگی منجر می‌شود. هدف مقاله حاضر نشان دادن برهمکنش ابعاد مختلف ارتباط میان‌فرهنگی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی ارتباطات میان‌فرهنگی
تحلیل گفتمان مقایسه‌ای نسخه‌های فارسی و ترکی آذربایجانی سرود «سلام فرمانده» با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی

امیررضا عباس زاده باویلی؛ حسن بشیر؛ سید مجید امامی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 183-157

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3290.3571

چکیده
  سرود «سلام فرمانده»، پدیده‌ای بود که به فاصله کمتر از یک‌سال از انتشار آن در ایران، توانست به حداقل 35 نسخه به زبان‌ها و گویش‌های مختلف بازتولید شود و زنجیره‌ای از ارتباطات میان‌فرهنگی را شکل دهد که در مجموع بتوان به آن به‌عنوان یک پدیده فرهنگی ارتباطی نگریست. این سرود در جمهوری آذربایجان نیز به زبان ترکی بازتولید شد. مسئله ...  بیشتر