فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
پرسش از سوبژکتیویته فلسفه فارابی و آینده فرهنگ فلسفی ما

مسعود امید

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3225.3518

چکیده
  اگر تا کنون فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی دانسته‌اند، زین پس می‌توان وی را به‌عنوان مؤسس سوبژکتیویته‌ای خاص در تفکر فلسفی جهان اسلام نیز دانست. نزد برخی از فیلسوفان جهان و نیز در تفکر فلسفی معاصر ایران، به‌طورکلی، به امکان گفت‌وگو میان تفکر فلسفی کلاسیک و فلسفه‌های جدید اذعان شده است. اما این گفت‌وگو برای فلسفی‌اندیشان کلاسیک ...  بیشتر

مخاطبان و مجموعه‌های تلویزیونی ( قرائت های زنان از مجموعه‌ پرواز در حباب)

جمال مجمدی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1387، ، صفحه 79-110

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.02.004

چکیده
  تلاش اصلی این مقاله، تبیین نحوه قرائت یا رمزگشایی، مجموعه‌های تلویزیونی توسط مخاطبان (زنان) است. این پرسش که مجموعه‌های تلویزیونی، به مثابه گفتمان‌هایی ترکیبی، چه معناها، ایده‌ها و ارزش‌هایی را ( از طریق به‌کارگیری یک سری تمهیدات، سازوکارها و شگردهای فنی و نیز به واسطه برخی رمزگان اجتماعی و ایدئولوژیک ) مرجح می‌سازند و مخاطبان ...  بیشتر