مقاله علمی پژوهشی
هوش فرهنگی و کارگزاران دیپلماسی عمومی مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

حسام الدین آشنا؛ رامین چابکی درزایی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 1-22

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.001

چکیده
  اهمیت دیپلماسی عمومی و نقش هدایت کننده آن در دنیای کنونی به اندازه ای است که کارگزاران دیپلماسی کشورها از میان باهوش ترین افراد برگزیده می شوند به طوری که بهره هوشی ایشان از شاغلین در حرفه های حساس دیگر بالاتر است. در عصر حاضر یکی از انواع هوش، هوش فرهنگی می باشد که به عنوان یکی از مولفه های مهم در بهبود عملکرد دیپلمات ها و رایزنان فرهنگی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تاثیرات منطقه ای و بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی

سیدمحمد حسینی؛ عبدالله مبینی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 23-66

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.002

چکیده
  برابر نظریه متفکران قرن 21 قرن غلبه قدرت نرم بر قدرت سخت است، ماهیت قدرت نرم قابلیت ها و ظرفیت ها، تجهیزات و ساز و برگ های نظامی و اقتصادی و تولید منابع و ثروت ها نیست بلکه توانایی گسترش فرهنگ ها، ارزش ها، باورهای جامعه ای به جامعه دیگر است. قدرت نرم انقلاب اسلامی تفاوت اساسی با قدرت نرم در فرهنگ لیبرال دمکراسی غرب دارد. در قدرت نرم انقلاب ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ رقیه توحیدیان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 67-90

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.003

چکیده
  برچسب زنی انحرافات بعدی را با ترغیب کردن یک هویت منحرف افزایش می دهد. در میان فرآیندهای کنش متقابل نمادی، داغ ننگ یک منحرف، خود پنداره ای تولید می کند که نهایتا مشوق انحرافات بعدی می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است و 410 نفر از دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
"دیگری" فرهنگی، بنیانی برای تعاملات میان فرهنگی؛ مقایسه دیدگاه بیرونی با برتون

حمید نساج

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 91-112

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.004

چکیده
  "خود" و "دیگری" از جمله مفاهیمی هستند که نسبت میان آن دو مورد پرسش است. برخی اندیشمندان معاصر نسبت میان این دو را با ضرورت شنیدن دیگری و لزوم گفتگو با دیگری به پایان می برند و بر این نکته تاکید دارند که این مهم در فلسفه غرب چندان مورد اقبال قرار نگرفته است. دلایلی متعددی برای کم اقبالی به استماع و گفتگوی با دیگری وجود دارد. در این مقاله ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
زی طلبگی: از منش تا سبک زندگی انسان حوزوی

جبار رحمانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 113-142

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.005

چکیده
  نهاد حوزه علمیه یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی است. این نهاد در گذشته متولی آموزش در معنای عام آن بود، اما با تحولات دوران مدرن در جامعه اسلامی ایران، نهاد حوزه به نهاد دینی تقلیل پیدا کرد. از گذشته در حوزه های علمیه برای تربیت طلاب و آداب طلبگی، مجموعه ای از آموزه ها با عنوان زی طلبگی مدنظر بوده است و کتبی برای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی «یه حبه قند»

حسن بشیر؛ علی اسکندری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 143-161

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.006

چکیده
  امروزه رسانه های جمعی عرصه ای را فراهم آورده اند که بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابلیت ظهور در آن را دارد. صنعت سینما به عنوان یکی از بسترهای بروز این عوامل زمینه ای را فراهم ساخته تا فیلم سازانی که دغدغه حفظ ارزش های اساسی یک جامعه چون نهاد خانواده را داشته اند اقدام به تهیه و تولید آثاری فاخر در این حیطه ...  بیشتر