شهر نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه‌گرا

حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 1-23

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.001

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به‌طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متعددی می‌شوند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه، اعم از اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی و زیبایی‌شناختی با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو است. برای پیشگیری از ظهور و تشدید چند‌گانگی در ساختارهای همنشین شهری که طی قرون متمادی شکل گرفته‌اند، بالا بردن توانایی‌ها و مهارت‌ها ...  بیشتر

همگامی مشترک در خانواده و دین‌داری جوانان شهر یزد

مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حمید تقوی مریم‌آبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 23-47

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.002

چکیده
  بدون شک دین، یکی از مهم‌ترین نظام‌های ارزشی هر جامعه است که برای استواری خود نیاز به بازتولید آن در نسل‌های بعدی دارد. عوامل گوناگونی می‌توانند در این فرایند تأثیرگذار باشند که از میان آنها جامعه‌پذیری یکی از مهم‌ترین‌هاست و از میان عناصر جامعه‌پذیری، خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، با استفاده از نظریه‌های ...  بیشتر

آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران

عبدالرضا نواح؛ نورالله قیصری؛ سیدمجتبی تقوی‌نسب

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد کمّی و به صورت پیمایشی در شهرستان اهواز انجام گرفته است. در این تحقیق، هویت قومیِ بخشی از جمعیت عرب این شهر مورد بررسی قرار گرفته است.اهداف کلان تحقیق، پاسخگویی به سؤال‌های زیر است:) عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی این بخش از جمعیت شهرستان اهواز چه بوده است؟؛2) تغییر در هویت قومی این بخش از جمعیت چه تأثیری ...  بیشتر

رهیافتی فرهنگی بر پدیدة قمه‌زنی شهروندان خمینی‌شهر

رسول ربانی؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ محمد گنجی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 71-103

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.004

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت قمه‌زنی در خمینی‌شهر اصفهان، به نقش عوامل فرهنگی مؤثر بر این پدیده می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق، مردم خمینی‌شهر (قمه‌زنان، تماشاچیان و افراد عادی) است که 411 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند که از این میان، 69/8درصد مذکر و 30/2 درصد مؤنث بوده‌اند. روش تحقیق، از نوع پیمایش و شیوة نمونه‌گیری ...  بیشتر

اعتماد به سازمان‌های دولتی و سطح رضایت‌مندی شهروندان

یوسف محمدی‌فر؛ محمد احمدی؛ سید دادوش هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 103-127

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.005

چکیده
  امروزه سازمان‌های دولتی رضایت شهروندان را به عنوان ضرورتی انکار‌ناپذیر در رأس اهداف و برنامه‌های خود قرار داده‌اند. رضایت‌مندی از متغیرهای مختلفی تأثیر می‌پذیرد؛ یکی از این متغیرها اعتماد است. مقالة پیش رو، به بررسی تأثیر این متغیر بر رضایت‌مندی می‌پردازد. در این مطالعه، نمونه‌ای به حجم 8352 نفر در 51 دستگاه دولتی با استفاده از ...  بیشتر

تأثیر تجدد بر سازمان فضایی شهر تهران در اواخر دوره قاجار

سیدابوالحسن ریاضی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 129-149

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.006

چکیده
  فضا تجلی اندیشة بشری است. از تحلیل آن میتوان به شیوه زندگی و نحوه نگاه انسان به جهان پی برد؛ ازاینرو سیر تکوین اندیشه جوامع انسانی در قالب تحلیل تباینات فضایی و تغییرات کالبدی قابل درک است. بیتردید مدرنیته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اندیشه بشری، مبدأ تغییرات بسیاری در تمامی عرصهها و شئون زندگی بشر بوده است. تکوین مدرنیته به ...  بیشتر

ارزیابی برنامه‌های توسعة فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم

غریب فاضل‌نیا؛ مرتضی توکلی؛ کاظم تاجبخش

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 149-177

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.007

چکیده
  مقولة فرهنگ از مهم‌ترین مسائل مؤثر بر توسعه در جوامع انسانی است. اصطلاح توسعة فرهنگی در سال‌های اخیر رایج شده و می‌تواند به تضادی که میان سنت و مدرنیته، میان مکان‌ها و سکونت‌گاه‌ها وجود دارد، پایان بخشد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل فرایند توسعة مناطق روستایی در بُعد فرهنگی است. بخش مرکزی شهرستان رستم به لحاظ توانمندی‌های فراوان ...  بیشتر