مقاله علمی پژوهشی
مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران

مهدی فلاح؛ بیژن زارع؛ نیما بردیافر

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 1-24

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.001

چکیده
  در پژوهش حاضر سعی شده است با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی و بازسازی معنایی سبک زندگی جوانان شهر تهران پرداخته شود. غالب پژوهش‌های صورت گرفته دربارة این موضوع با اتخاذ استراتژی قیاسی و مبنا قراردادن تئوری‌های پیش‌ساخته به توصیف و تبیین آن پرداخته‌اند. حال آن‌که در روش پدیدارشناسی تمرکز بر کاوش دراین‌باره است که انسان‌ها چگونه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی

سیده زهرا اجاق؛ حمید عبداللهیان

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 25-43

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.002

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله شناخت و ارزیابی منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی است. تولید دانش در این حوزه کمک خواهد کرد تا درک روشنی از چرایی و چگونگی تولید متون علمی عمومی در ایران به دست آوریم. برای دست‌یابی به این شناخت، این مقاله بر نحوه کاربرد زبان در ساده‌سازی علم تمرکز کرده و بین کاربرد قابلیت‌های زبان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران تحلیل فیلم‌های نیمه دوم دهه 80

طاهر روشندل اربطانی؛ سحر دادجو؛ فهیمه نگین تاجی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 45-81

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.003

چکیده
  در مقاله حاضر با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و از دریچه نگاه متفکران نظریه انتقادی زندگی روزمره، همچون هانری لوفور، میشل دوسرتو، و جان فیسک، و با استفاده از روش نشانه‌شناسی رولان بارت، به تحلیل نشانه‌شناختی و کشف معنای تصویر بازنمایی شده از ابعاد مختلف زندگی روزمره جوانان در بستر شهر تهران در سه فیلم «طهران، تهران»، «مرهم» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد

شراره مهدی زاده؛ مژگان خوشنام

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 83-106

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.004

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه بین استفاده از تلفن همراه با روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های یزد می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه‌های یزد بود که تعداد کل آنها 42426 نفر است. از جدول کرجسی و مورگان (1970) جهت تعیین اندازه نمونه استفاده شد که با توجه به پراکندگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نحوه خوانش و رمزگشایی شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای مطالعه موردی خوانش جوانان تهران از شبکه‌های سیاسی و تفریحی فارسی‌زبان

مهدی منتظر قائم؛ رضا کاوند

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 107-125

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.005

چکیده
  این مطالعه به ‌دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه مخاطبان جوان شبکه‌های خاص ماهواره‌ای فارسی‌زبان به خوانش پیام‌های ارتباطی این شبکه‌ها می‌پردازند و چه نوع قرائت و خوانشی از این پیام‌ها دارند. برای پاسخ به این سؤال این مطالعه از رویکرد تحلیل دریافت و مدل رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال استفاده کرده است. این رویکرد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌‌ جنگ نرم

شهروز شریعتی؛ محمد عظیمی طرقدری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 127-148

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.006

چکیده
  با وجود آن‌که ماهیت بحران‌های فرهنگی با بحران‌های حاصل از حوادثی نظیر آتش‌سوزی، سیل و زلزله به میزان معتنابهی متفاوت است، اما به نظر می‌رسد بحران‌های فرهنگی از آن حیث که مخاطرات و خسارات جبران‌ناپذیری در میان‌مدت و دراز‌مدت به اندوخته و سرمایه اجتماعی ملت‌ها وارد می‌کنند، باید در شمار بحران‌هایی ارزیابی شوند که مستلزم مدیریت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تأثیرمؤلفه‌های نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده‌های شهر یزد

مهناز فرهمند؛ یاسین خرم‌پور؛ زهره پارساییان؛ فرزانه ماندگاری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 149-177

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.007

چکیده
  طی چند دهه اخیر نهاد خانواده و نظام خویشاوندی، در پی نوسازی و نوگرایی، تغییر و تحولات ژرفی را تجربه کرده است. گذر از سنت به مدرنیته سبب شده است که نهاد خانواده و کارکردهای آن در جامعه ما به شدت دگرگون شود. در همین راستا این مقاله درصدد واکاوی این مسئله است که آیا عناصر نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواد‌های شهر یزد نقش داشته‌اند؟ یافته‌های ...  بیشتر