نویسنده = مسعود کوثری
تعداد مقالات: 7
1. درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-67

10.22631/jicr.2018.1865.2456

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه


4. بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 189-212

10.7508/ijcr.2014.28.007

مسعود کوثری؛ فرید عزیزی؛ حمید عزیزی


5. نظریه سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-73

10.7508/ijcr.2012.20.003

مسعود کوثری؛ محمدمهدی مولایی


6. تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-19

10.7508/ijcr.2009.07.001

مسعود کوثری؛ احسان شاقاسمی


7. تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 57-78

10.7508/ijcr.2008.02.003

مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه