کلیدواژه‌ها = تلویزیون
تعداد مقالات: 7
2. تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصویر خانواده

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-86

10.7508/ijcr.2011.14.003

سارا طالبی؛ محمدقلی میناوند


4. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 131-156

10.7508/ijcr.2010.12.006

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان


6. ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 157-182

10.7508/ijcr.2008.03.007

نعمت الله موسی پور؛ فریبا درتاج


7. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2008.02.001

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی