مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
خانگی ‏شدن رسانه‏‌ها، رسانه‌‏ای‏ شدن خانه‌‏ها؛ فرهنگ مادی فناور‏ی‌های رسانه‌‏ای و تغییرات خانه و فضاهای خانگی در ایران

عباس حبیبی؛ سیدعباس یزدانفر؛ مهدی حمزه نژاد؛ عباس کاظمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 5-47

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3013.3352

چکیده
  خانۀ امروزی با خانۀ سنتی یا پیشاصنعتی، تفاوت‌‏های چشمگیری دارد. عوامل پرشماری در تغییرات خانه دخیل بوده‌‏اند، اما هیچ‏‌یک از آن‌ها به‌اندازۀ ورود فناوری‏‌ها بر خانه و فضاهای خانگی ‏تأثیرگذار نبوده‌اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی فرایند پیوند و همنشینی خانه‏‌های ایرانی و دستگاه‌‏های رسانه‌‏ای و تأثیرات متقابل آن‏ها ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی؛ یک مطالعۀ داده‌بنیاد

حمیدرضا عمادی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3034.3366

چکیده
  مقالۀ حاضر، شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب را در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مؤلفۀ پاسخ‌گویی، واکاوی کرده است؛ با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای، و از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند، تعداد 20 نفر از فعالان حوزۀ رسانه و مدیران شبکه‌های اجتماعی انتخاب شده و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی انجام شد. نمونه‌گیری در ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی؛ مطالعۀ موردی فیلم «قهرمان»

امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3116.3431

چکیده
  این مقاله با هدف اصلی کشف و افشای مضامین پنهان و آشکار تمارض اجتماعی در عمل شخصیت‌های فیلم «قهرمان»، اثر اصغر فرهادی، انجام شده است. ازآنجاکه، به‌نظر برخی منتقدان و متفکران، محتوا و مضامین سینمای ایران با مسائل و رویدادهای روز جامعه پیوند عمیقی دارد، این پژوهش، همچنین، مداقه‌ای است بر تعاملات اجتماعی و تحلیل زندگی روزمره ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
چارچوب رفتار گردشگران مجازی؛ مورد مطالعه، مقاله‌های پایگاه استنادی اسکوپوس

رقیه قنبری قادیکلایی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3105.3425

چکیده
  انقلاب فناورانه دستاورد موج سوم انقلاب‌هاست، که تغییر و تحولاتی ملموسی در تمام صنایع از جمله صنعت گردشگری به‌وجود آورده است. پیشرفت فناوری فرصت‌های جدیدی برای گردشگری مجازی به‌وجود آورده. از این رو، تجربه سفر مجازی و بررسی رفتار گردشگران تبدیل به موضوع مهمی برای مطالعات گردشگری شده است. بر این اساس، شناسایی و تبیین رویکردهای نظری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
سرمایه فرهنگی و مشارکت اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی

صادق صالحی؛ پروانه شاطری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 137-166

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2982.3321

چکیده
  مسائل محیط‌زیستی ناشی از رفتارهای انتفاعی انسان‌ها با طبیعت از‌یک‌سو، و لزوم انجام برنامه‌های سازگاری با تغییرات آب ‌و‌هوایی از‌سوی‌دیگر، و نیز ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کامل برنامه‌ها، سبب اهمیت یافتن مشارکت گستردۀ همۀ گروه‌ها، ازجمله سمن‌های محیط‌زیستی، می‌شود. مشارکت از عوامل گوناگونی تأثیر می‌پذیرد که یکی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی نظریه و نقد
بازتاب انتظارات فرهنگ برساختۀ شرق‌شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران

محمدمهدی مظهری؛ مریم ارمغان؛ فریبا البرزی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 167-198

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2823.3195

چکیده
  در تحلیل انتقادی ادوارد سعید از «شرق‌شناسی»، بازنمود تصویری شرق در هنر و پژوهش‌های علمی غرب و محاط کردن آن در نظم استعماری و معنابخشی به آن، تنها تحریفی ایدئولوژیک برای دستیابی به نظمِ جهانِ سیاسی نوظهور (دوران مدرن) نیست، بلکه آرایش و تصور کاملاً منسجمی است که مشرق‌زمین را به‌عنوان واقعیتی متمایز، با فاصله از جهان غرب و ابژه‌ای ...  بیشتر