سخن سردبیر فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
فارابی و سیاستگذاری فرهنگی

رضا ماحوزی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 5-6

https://doi.org/10.22035/jicr.0621.513

چکیده
  فارابی فیلسوف ایرانی قرن سوم هجری/ نهم میلادی در میانه جریان‌های فکری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی متعارضی زندگی می‌کرد که هر کدام داعیه قدرت را به شمشیر برآمده مزین کرده بود. این جریان‌ها باکی از آن نداشتند که آشکارا خشونت ورزیده و سیمایی ترسناک و قاطع از خود نشان دهند و مخالف را به تیغ شمشیر و یا به حکم ارتداد و بدعت از میدان خارج ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
فلسفه فارابی در میانه انتزاعی و انضمامی؛ الگویی برای اندیشیدن فلسفی و سیاستگذاری فرهنگی

علی اصغر مروت؛ رضا ماحوزی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3226.3519

چکیده
  فلسفه فارابی به‌دقیق‌ترین معنای واژه، فلسفه‌ای مسئله‌محور و این‌جهانی است. این سخن در مقابل ادعایی قرار دارد که فلسفه فارابی را تماماً انتزاعی و بی‌ارتباط با موضوعات انضمامی دوره حیات فارابی می‌داند یا حتی اگر به چنین ارتباطی قائل است، الگوی فلسفی پیشنهاد شده را اساساً غیرقابل تحقق در این جهان می‌داند و آن فلسفه را در شئون متعدد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
تبیین زیباشناسی سیاسی فارابی مبتنی بر سه عنصر سعادت، تخیل و کمال

علی سلمانی؛ بلال نیک پی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3268.3552

چکیده
  فارابی به‌صورت خاص و مجزا به هنر و زیبایی نپرداخته است و به جز اثری تحت عنوان «موسیقی کبیر» که نگاهی علمی و ریاضی‌وار به موسیقی دارد، نگارش دیگری در این زمینه ندارد. عمده شهرت وی به دلیل نظرات خاصی است که در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی مکتوب کرده است. او هدف از زندگی فردی و جمعی انسان‌ها را رسیدن به سعادت می‌داند. اما لازمه رسیدن ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
مطالعۀ پایه ها و شناسایی نشانه های «حکمرانی اخلاقی» در علم مدنی و رویکرد اجتماعی_ فرهنگی فارابی

رسول حسین پور تنکابنی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 51-77

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3230.3521

چکیده
  «حکمرانی» الگو و شیوه‌ای نوپدید در عرصۀ مدیریت است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. این الگو، گونه‌های فراوانی دارد که یکی از آن‌ها حکمرانی اخلاقی است. این حکمرانی که بر «مدیریت و اداره» بر پایۀ ارزش‌ها پافشاری دارد، اقدامی گروهی است که از سوی حاکمان و مدیران در راستای پیاده‌سازی یک فرهنگ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
جامعه‌ چندفرهنگی در فلسفه سیاسی فارابی

نجمه کیخا

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 79-103

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3219.3516

چکیده
  این مقاله اندیشه‌های ابونصر فارابی را از حیث توجه به جامعه‌ چند‌فرهنگی بررسی می‌کند و این پرسش را مطرح می‌دارد که آیا در اندیشه فارابی اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف قومی و مذهبی به رسمیت شناخته می‌شوند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه چنین اتفاقی می‌افتد؟ در دو بخش مبانی هستی‌شناختی و مبانی سیاسی‌‌ـ‌اجتماعی به مباحثی مانند تقدم فلسفه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
پرسش از سوبژکتیویته فلسفه فارابی و آینده فرهنگ فلسفی ما

مسعود امید

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3225.3518

چکیده
  اگر تا کنون فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی دانسته‌اند، زین پس می‌توان وی را به‌عنوان مؤسس سوبژکتیویته‌ای خاص در تفکر فلسفی جهان اسلام نیز دانست. نزد برخی از فیلسوفان جهان و نیز در تفکر فلسفی معاصر ایران، به‌طورکلی، به امکان گفت‌وگو میان تفکر فلسفی کلاسیک و فلسفه‌های جدید اذعان شده است. اما این گفت‌وگو برای فلسفی‌اندیشان کلاسیک ...  بیشتر

مقاله مروری فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
سعادت و نیک‌بختی انسان از نگاه فارابی و زمینه‌های فلسفی و فرهنگی آن

جعفر شانظری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3231.3522

چکیده
  سعادت‌طلبی، نیک‌بختی و کمال‌خواهی در گوهر وجود آدمیان سرشته شده و بی‌تردید تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود در جستجوی کامیابی، رستگاری و خوشبختی خوداند. ازاینرو مسئله سعادت و نیک‌بختی از دیرگاه در حوزه علم النفس و انسان‌شناسی همواره دغدغه اندیشمندان و حکیمان در طول تاریخ تفکر و اندیشه بوده است و گویا گمشده انسان سعادت اوست. فارابی ...  بیشتر