موضوعات = جامعه شناسی نظری و فرهنگی
تعداد مقالات: 4
2. تلاش برای به‌رسمیت شناخته‌شدن: تبیین فرهنگی کنش خودکشی در ایلام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 187-212

10.22631/jicr.2018.1607.2279

سید حسین نبوی؛ طاهره مرادی نصاری


3. درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-67

10.22631/jicr.2018.1865.2456

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه


4. فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایة فرهنگی و مدیریت بدن

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-81

10.22035/ijcr.2016.300

صدیقه شعاع؛ محسن نیازی