دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1393، صفحه 1-246 

مقاله علمی پژوهشی

1. نحوة مذاکرة هویت تازه‌مسلمانان در ایران (با تأکید بر نقش اسلام)

صفحه 1-38

10.7508/ijcr.2014.28.001

سعیدرضا عاملی؛ غلامرضا سلگی؛ مریم رازانی؛ منصوره حجاری؛ زهرا کرمی؛ روژان اسکندر؛ فائزه مستوفی


6. بررسی تجربی دو نظریة رقیب‌ همسرگزینی در‌ ایران

صفحه 157-187

10.7508/ijcr.2014.28.006

سید ضیاء هاشمی؛ مجید فولادیان؛ زینب فاطمی امین