مقاله علمی پژوهشی جامعه‌شناسی موسیقی
دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی

عبدالله بیچرانلو؛ زینب خرمی شاد

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3017.3350

چکیده
  نوجوانی با تغییراتی در زندگی از جمله تغییر در رفتار،‌ عواطف و نگرش‌ها همراه است. اقتضائات خاص این دوره نظیر بلوغ و تغییراتی که با خود در جسم و جان نوجوان در پی دارد، نوجوانی را به یک دوره پیچیده و تعیین‌کننده تبدیل کرده‌است. یکی از مسائلی که در مورد قشرهایی از نوجوانان کمتر مطالعه شده‌است، نحوۀ مواجهه و دریافت آن‌ها از مصرف موسیقی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات زنان
کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی

میلاد پوررجبی؛ علیرضا قبادی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2848.3213

چکیده
  مفهوم زیبایی در جامعه معاصر، پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است؛ پژوهش حاضر، مفهوم آرایش و زیبایی را از دیدگاه زنان با به‌کارگیری فنون‌ روش کیفی، بررسی کرده است. در‌این‌راستا با 35 نفر از زنان جوان شهر تهران، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد و نمونه‌ها برپایۀ نمونه‌گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. پس از استخراج ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما»

رایحه قره؛ سوسن باستانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 61-88

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2769.3153

چکیده
  با آغاز نوسازی در ایران در دوره رضاشاه و به‌دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های کنترلی و انضباط‌بخش، بدن به کانون سیاست ایران وارد شد. در این دوره، بدن زنانه که پیش از این در حاشیه قرار داشت، به یک‌باره به مرکز سیاست وارد شد. اگرچه محمدرضاشاه اقتدار سیاسی پدرش را نداشت، اما سیاست‌های او در مواجهه با مدرن‌سازی از طریق بدن زنانه، استمرار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه

امید قادرزاده؛ کاوه عباسی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 89-121

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3032.3363

چکیده
  مناطق اهل سنت در کرمانشاه به پایگاه گفتمان‌های مختلف اسلام‌گرا از جمله سلفیت تبدیل شده است. نظر به حضور، کنشگری و گسترش سلفیت در این مناطق، مقالۀ حاضر درنظر دارد تا با روش تحلیل روایت به واکاوی سبک زندگی سلفی‌ها بپردازد. بر مبنای یافته‌ها، تجارب فراغتی سلفی‌ها محدود، هدفمند و سلامت‌محور است و با هدف تبلیغی به فراغت مجازی روی می‌آورند. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران

احمد نادری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 123-151

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3015.3348

چکیده
  «نییت»‌ها به‌عنوان افرادی که نه درس می‌خوانند و نه کار و حرفه‌ای دارند، در سال‌های اخیر در مباحث آماری و اجتماعی کشورهای دیگر جایگاه جدیدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ هرچندکه سهم ایران در پرداختن به این مفهوم نزدیک به صفر است. این مقاله برای نخستین‌بار به سبک زندگی «نییت»‌ها پرداخته است. از میان تعاریف مربوط به دو مفهوم ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج

فردین محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 153-183

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2889.3243

چکیده
  شیوع ویروس کرونا در جهان تغییرات و پیامدهای مختلفی به دنبال داشته است. یکی از پیامدهای مهم این بیماری، متحول شدن آیین‌های مرتبط با سوگواری در پی مرگ انسان‌ها به‌ویژه مرگ جوانان بوده است. مقالهٔ حاضر سعی دارد با بهره‌گیری از رویکرد کیفی، مؤلفه‌های شکل‌دهندهٔ سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کووید19 را در شهر سنندج مورد بررسی ...  بیشتر