کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 21
1. تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-181

10.22035/jicr.2019.1987.2552

ابراهیم فیاض؛ ایمیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری؛ نافع باباصفری


6. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار


7. خوانش معنای سبلان در ساحت فضایی شهر اردبیل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-81

10.7508/ijcr.2013.24.003

رضا همتی؛ محمد زینالی اناری


9. ریف: مدلی برای بازنمایی واقعیت در تلویزیون های محلی و جهانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 131-159

10.7508/ijcr.2012.20.006

ساکت حسین‌اف؛ حسین ذوالقدر


10. جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-114

10.7508/ijcr.2012.18.004

فاطمه رضایی خیرآبادی؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسین محمدی؛ سید علی خالقی‌نژاد


12. بررسی زبان‌شناختیِ خودرونوشته‌های تهران و اردبیل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 185-206

10.7508/ijcr.2011.16.007

بهمن زندی؛ سید‌ مهدی سمایی؛ مسعود شهبازی


13. رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-209

10.7508/ijcr.2011.14.008

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی


14. تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-107

10.7508/ijcr.2011.14.004

عبدالله گیویان؛ زهره توکلی


15. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 131-156

10.7508/ijcr.2010.12.006

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان


16. هویت فرهنگی ایرانیان از رویکرد‌های نظری تا مؤلفه‌های بنیادی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-184

10.7508/ijcr.2010.12.007

حسام الدین آشنا؛ محمدرضا روحانی


17. آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389

عبدالرضا نواح؛ نورالله قیصری؛ سیدمجتبی تقوی‌نسب


18. نقش آموزش در ارتقاء شاخص‌های هویت ملی

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 181-207

10.7508/ijcr.2010.09.006

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ محمد شیری؛ سجاد اجاقلو


19. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه‌های سنتی و مدرن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 35-63

10.7508/ijcr.2009.08.002

رحمت‌الله صدیق سروستانی؛ صلاح‌الدین قادری


20. هویت دینی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 125-141

10.7508/ijcr.2009.06.006

عبدالحسین کلانتری؛ جلیل عزیزی؛ سعید زاهد زاهدانی


21. هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 183-213

10.7508/ijcr.2008.03.008

محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی