موضوعات = برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
تعداد مقالات: 11
1. جامعه‌شناسی برنامه‌های درسی پنهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-64

10.22631/jicr.2017.1456.2167

علیرضا مرادی


2. تبیین فرایند تکامل هویت حرفه‌ای؛ در بین دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-118

10.22631/jicr.2017.1433.2150

ابوعلی ودادهیر؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ قاسم جعفری


4. بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-55

10.22035/ijcr.2016.320

شهلا خلفی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ مهرداد نوابخش


5. شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 180-202

10.22035/ijcr.2016.325

سیدضیاء هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران


9. رواسازی میان‌فرهنگی مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-100

10.22035/ijcr.2016.308

امید شکری؛ رضا کرمی نوری؛ محمدتقی فراهانی؛ علیرضا مرادی


10. تیپ‌شناسی نحوۀ مواجهۀ روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-158

10.22035/ijcr.2016.310

غلامرضا خواجه‌سروی؛ رضا صمیم؛ رضا کاوند


11. چالش کیفیت رسالة دکتری در ایران بر اساس مفهوم زنجیرة ارزش

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-191

10.22035/ijcr.2016.311

فیروزه اصغری؛ محمدعلی نعمتی