تعداد مقالات: 344
5. تأثیر فرهنگ دینی بر شکل‌گیری خانه مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-25

10.7508/ijcr.2010.10.001

غلام‌حسین معماریان؛ سیدمجید هاشمی طغرالجردی؛ حسام کمالی‌پور


6. شهر نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه‌گرا

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-23

10.7508/ijcr.2010.11.001

حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


7. تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

10.7508/ijcr.2010.12.001

عبدالله گیویان؛ شهرام احمدی


8. تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2011.13.001

اعظم راودراد؛ بهارک محمودی


10. پوشش زنان در ایران باستان (مطالعه موردی دورة هخامنشیان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2011.15.001

شهرام جلیلیان؛ سید علی فاطمی


11. تحلیلی بر بومی سازی و بین‌المللی شدن برنامه درسی دانشگاه‌ها در عصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2011.16.001

علی قاسم پور دهاقانی؛ محمد‌جواد لیاقت‌دار؛ سید‌ ابراهیم جعفری


13. بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر هویت ملی نمونه مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

حمید نساج؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهدیه پوررنجبر


15. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار


18. مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2014.27.001

مهدی فلاح؛ بیژن زارع؛ نیما بردیافر


22. نحوة مذاکرة هویت تازه‌مسلمانان در ایران (با تأکید بر نقش اسلام)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-38

10.7508/ijcr.2014.28.001

سعیدرضا عاملی؛ غلامرضا سلگی؛ مریم رازانی؛ منصوره حجاری؛ زهرا کرمی؛ روژان اسکندر؛ فائزه مستوفی