موضوعات = جامعه‌شناسی دین و فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تحولات نگرشی مؤثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت‌گرای نوین فرادرمانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-100

10.22035/jicr.2019.2009.2572

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


2. مکتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»؛ مطالعه موردیِ کردها در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-99

10.22631/jicr.2017.935.1785

سارا شریعتی مزینانی؛ سامان ابراهیم زاده


3. نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-150

10.22631/jicr.2017.1513.2210

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی